Skip to main content

Lymfødeminformasjon fra Essity

Essity er en stor leverandør av JOBST kompresjonsutstyr til lymfødemikere og har lagd en utmerket informasjonsbrosjyre som blir oppdatert med jevne mellomrom. Her er siste versjon av denne.