Skip to main content

Konferanse

Årsmøte i Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Funkis ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for organisasjoner, med medlemmer som har funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer – samt pårørende.
Funkis hovedformål er voksenopplæring og de fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemsorganisasjoner, bl.a. NLLF som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. Studieforbundet Funkis er underlagt Kulturdepartementet (KUD).
Funkis er i dag et av landets største studieforbund og ga i 2019 (før korona) støtte til 191 142 kurstimer over hele landet.
NLLF er aktiv bruker av Funkis.

NLLF var representert ved vår generalsekretær Jeanette Hoel.
– Funkis er en viktig samarbeidsaktør for kurs og opplæring i vår organisasjon. Jeg ser frem til å styrke lokallagene våre på dette område, sier Jeanette med full iver. Her sammen med generalsekretær i Funkis, Roger Håkon Skår.