Skip to main content

medlemsnytt

Arendalsuka sparket i gang høstsesongen

Generalsekretær Jeanette Hoel og sentralstyreleder Elin Madsen jobbet seg gjennom så mange debatter og møter som mulig i løpet av noen hektiske dager. Hovedsaken for NLLFs del var debatten om Kvinners stemmer — blir vi hørt?

Her fortalte Madsen om utfordringene med lipødem i selskap med Vibeke H. Bolstad fra Bekkenleddssmerter og Nora Nikuravin fra Vulvodyni-foreningen. Alle tre organisasjoner sitter sammen i Kvinnehelsealliansen.

Kvinnehelsealliansen er en paraplyorganisasjon som samler alle pasientforeninger som jobber spesielt for kvinnehelse. Vi og jobber for felles sak: Mer forskning på kvinnehelse og bedre behandling av kvinnelidelser. Kvinnehelsealliansen er initiert av Sanitetskvinnene (NKS) og det var også Elisabeth Swärd fra NKS som ledet debatten. I debatten om kvinners stemmer møtte vi også leder i Helse og omsorgs-komiteen Tone Trøan, Ap-politiker Tove Madland og fagpersoner som spente fra fysioterapeut-leder Gerty Lund til gynekolog og kviwnehelsespesialist Madeleine Engen.

Hanna Schjerva Eide fra Vulodyni-foreningen, Elin Madsen, NLLF, Elisabeth Swärd, Sanitetskvinnene, Madeleine Engen, gynekolog og kvinnehelsespesialist ved CMedical, AP-politiker Tove Madland, MDG-politiker Sirin Stav, Leder i Helse og omsorgskomiteen Tone Trøan, Vibeke H. Bolstad fra Kvinner med Bekkenledssmerter og Gerty Lund fra Fysioterapiforbundet
  FOTO: SANITETSKVINNENE