Skip to main content

Ukategorisert

Generalsekretær i NLLF.

Vil du jobbe med å sette lymfødem og lipødem på agendaen?  NLLF søker generalsekretær i 50% stilling (mulighet for økning).

Er du samfunnsengasjert og vil du jobbe med å spre kunnskap, være vår stemme utad og jobbe strategisk mot politikere og helsebyråkrati? 

NLLF (Norsk lymfødem- og lipødemforbund) er en pasientorganisasjon i vekst. NLLF utøver rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor personer med lymfødem, lipødem og deres familier. Foreningen jobber for at alle med lymfødem/lipødem skal få best mulig livskvalitet. Foreningen søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av disse til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt. Målet er å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene og bedre muligheter for behandling og diagnostikk. 

Arbeidsoppgavene dine vil være :

 • Strategisk arbeid for å påvirke politiske beslutningstakere og prosesser, og synliggjøre betydningen av vårt arbeid ovenfor samarbeidspartnere, media og beslutningstakere
 • Lede og drifte organisasjonens daglige virksomhet, blant annet gjennom å forberede styresaker og følge opp vedtak gjort av styret. Utforme retningslinjer og rutiner, besvare henvendelser, skrive søknader og rapporter i forbindelse med økonomiske tilskuddsordninger
 • Informere og inkludere alle våre dyktige tillitsvalgte og legge til rette for at de kan gjøre en god jobb og være bindeleddet mellom frivillige, styret og ansatte
 • Sørge for at strategier og handlingsplaner følges opp, og at målene blir nådd. Følge opp arbeidet med utvikling av organisasjonen
 • Bygge nettverk for forbundet og samarbeide med fagpersoner, bidra til kampanjer, medieutspill, kronikker, innhold til sosiale medier og vår egen nettside og øvrig informasjonsarbeid
 • Holde foredrag og presentasjoner og organisere møter og arrangementer i organisasjonens regi

Grunnleggende kvalifikasjoner:

 • Sterkt engasjement for lymfødem og lipødem.
 • Forståelse for politiske prosesser i Norge, og interesse for politisk påvirkning.
 • Erfaring med og engasjement for organisasjonslivet og frivilligheten i Norge.
 • God kompetanse i norsk (muntlig og skriftlig) og god kompetanse i engelsk (muntlig og skriftlig). Gode digitale ferdigheter.
 • Strategisk relasjons- og nettverksbygger.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring, men erfaring fra arbeid i organisasjoner veier tyngst.
 • Erfaring fra prosjektbasert arbeid og prosjektstyring.
 • Relevant utdannelse innen fagfelt som helse, samfunn, politikk og/eller administrasjon. 
 • Relevant arbeidserfaring.

Personlige egenskaper:

 • Du har sterk egenmotor, er god på prioritering.
 • Du er positiv, raus og glad for å kunne jobbe for vår sak. Du har kjennskap til rollen som generalsekretær med ansvar for både administrasjon og politikk.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og formidlingsevner, både muntlig og skriftlig. 
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i en organisasjon i vekst som jobber for en svært viktig sak.
 • Samarbeid i et nasjonalt og internasjonalt nettverk av engasjerte fagfolk, erfaringsformidlere og forskere, samt våre flotte frivillige.
 • Fleksibel arbeidshverdag med mulighet for individuell tilrettelegging. Det forventes at du kan stille på møter i Oslo-området. Hjemmekontor hvis ønskelig. Ferieordning/avspaseringsordning som følger skolens kalender.
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Vi tilrettelegger primært for digitale møter ved store avstander. Noe reisevirksomhet kan likevel bli aktuelt. 
 • Lønn etter avtale.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til 

Elin Madsen 97740531 eller Arnhild Moheim 90142556 

Søknad og CV sendes nestleder@nllf.no

Søknadsfrist 3. August 2021.