Skip to main content

medlemsnytt

102 000 underskrifter til helseministeren

Torsdag 23. juni møtte hele 46 pasientorganisasjoner helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol utenfor departementet. NLLF var en av disse. Sammen holdt vi et seksten meter langt banner fylt av hundre tusen hjerter.

– Bakgrunnen for Pasientoppropet er at Norge bruker lengre tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Dette er også noe NLLFs medlemmer merker og er en sak som er viktig å være med på, sier Elin Madsen leder i NLLF. Vår deltagelse er i form av tilsendt skjema for å delta i oppropet sent til hvert medlem og med overveldende respons. Vi var tidlig ute og markerte oss positivt i forhold til et mulig samarbeide med Kreftforeningen.

– Vi har med oss nesten 102 000 hjerter som symboliserer hvert hjertesukk som til sammen blir til et folkebrøl for tilgang til nye medisiner. Norge bruker lengre tid enn land som Danmark, Sverige og England på å ta i bruk nye behandlinger. Og gjennom Pasientoppropet har vi samlet oss for å vise hvilke konsekvenser den lange ventetiden har. Oppropet har enorm oppslutning, både blant organisasjoner og blant enkeltpersoner. Og det vitner om at systemet gjør prioriteringer som berører veldig mange mennesker, sa Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross ved overleveringen.

Ingvild Kjerkol takket for underskriftene og engasjementet: – Jeg deler utålmodigheten deres, sa Ingvil Kjerkol da hun mottok underskriftene. Hun understreket at Regjeringen gjennom Hurdalsplattformen har forpliktet seg til å få ned saksbehandlingstiden.

– Jeg vil ha et godt og nært samarbeid med dere pasientorganisasjonene i årene som kommer. Vi skal også samarbeide med andre land, særlig innenfor kreftfeltet og sjeldenfeltet, slik at vi blir gode innkjøpere på vegne av norske pasienter i møte med en global industri som utvikler nye virksomme terapier for små pasientgrupper. Så her er det et arbeid på bred front. Jeg takker dere for engasjementet og sier lykke til til oss alle sammen og håper på godt samarbeid i årene som kommer, sa Kjerkol.

Pasientoppropet er et initiativ fra 46 pasientforeninger, inklusive NLLF. Vår generalsekretær helt til høyre i bilde.