Skip to main content

Norsk lymfødem og lipødemforbund

HVA GJØR VI?

Vi utøver rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem og deres familier, og arbeider for at personer med lymfødem og lipødem får den samme muligheten til livskvalitet som andre. Les mer her.

FAQ lipødem og lymfødem

ALT DU ØNSKER Å VITE

Kan menn få lipødem eller lymfødem? Har fedme noe med dette å gjøre? Hvilke kreftdiagnoser kan gi senskader som lymfødem? Har du spørsmål om trening, kosthold eller annet? Her får du svaret.

Leter du etter fysioterapeut?

VI HAR FYSIOTERAPEUTLISTEN

Fysioterapeuter som skal jobbe med lymfødemikere bør ha lymfødemkompetanse. Det er ikke alle som har det. NLLF har eneste offisielle liste over fysioterapeuter som har denne kompetansen. Du finner den her!

Konferanse

Årsmøte i Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Funkis ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for organisasjoner, med medlemmer som har funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer – samt pårørende.Funkis hovedformål er voksenopplæring og de fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemsorganisasjoner, bl.a. NLLF som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet. Studieforbundet Funkis er underlagt Kulturdepartementet (KUD).Funkis er i dag et av landets største studieforbund […]

medlemsnytt

Nytt landsstyre i NLLF

På Landsmøte i NLLF i helgen ble det valgt nytt styre og valgkomiteen hadde lagt seg i selen for å finne medlemmer med rett kompetanse til å drive forbundet videre. Vi blir stadig flere medlemmer. Vi har også i tillegg til lymfødem kampen for å etablere diagnosen for lipødem, og vi ønsker å vokse i […]

medlemsnytt

Bli med på Pasientoppropet!

Norge bruker lenger tid enn Sverige, Danmark og England på å ta i bruk nye medisiner. Det kan vi ikke være bekjent av!NLLF sammen med bl. a Kreftforeningen og flere andre større pasientorganisasjoner, står bak et felles opprop og underskiftskampanje der vi ønsker å gjøre kjent med at norske pasienter ikke får tilgang på medisiner […]

Konferanse

— Frivillige er viktige for å utvikle landet vårt!

— Dere setter dagsorden og dere bidrar både til nyskapning og til å utvikle landet vårt, sa helseminister Ingvild Kjerkol da hun åpnet Helsefrivillighetens dag, torsdag denne uken.  Mange frivillige organisasjoner sliter med både dalende oppslutning og frafall etter to år med pandemi. 2022 er utnevnt til å være frivillighetens år, og viktigheten av frivillig […]

Lipødem

Informasjon om lipødemstudien ved Haraldsplass

Vi har samlet sammen gjeldene informasjon om studien av kirurgisk behandling av Lipødem ved Haraldsplass og gjengir her de viktigste punktene i en FAQ.

Lipødem

NLLFs leder «bjuder på»…

NLLFs leder Elin Madsen «bjuder på» når det gjelder å booste informasjon om lipødemforskning. Ingenting kommer av seg selv, og selv om vi ser artikler i lokalmedia om lipødem, er det viktig å vise at også forskningen endelig har startet. – Det handler om at vi ønsker å få Lipødem inn som en diagnose så […]

medlemsnytt

Lymf- og lip-kommentarer er levert til Kvinnehelseutvalget

— Sykdommer rammer kvinner og men ulikt. Arbeidslivet er kjønnsdelt. Og det er mange helseforskjeller mellom kvinner og menn. I hele tatt er tema kvinnehelse stort, og mer omfattende enn vi trodde da vi startet. Leder for Kvinnehelseutvalget, Christine Meyer, møtte onsdag utsendinger til Helsepolitisk nettverk i FFO der også NLLF er medlem. Utvalgslederen bekreftet […]

medlemsnytt

Verdens lymfødemdag 6. mars

Over hele Europa forenes pasientforeninger i arbeidet med å skape bedre forhold for lymfødempasienter. Vi trenger flere frivillige til å bli med på innsatsen vår – både lokalt, regionalt og nasjonalt.  Lymfødem er et globalt helseproblem som påvirker mer enn 250 millioner mennesker over hele verden. Kvinner, menn og barn av alle nasjonaliteter og befolkningsgrupper. […]

medlemsnytt

Bekymret for funksjonshemmede i Ukraina

NLLF er bekymret for krigsrammede i Ukraina, og støtter det internasjonale oppropet om beskyttelse for funksjonshemmede i Ukraina.  Initiativet kommer fra FFO — Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon — der NLLF er en av 87 medlemsorganisasjoner. FFO har en lang historie og erfaring i internasjonale solidaritetsprosjekter. —  Funksjonshemmede er blant de mest marginaliserte i kriser og blir uforholdsmessig berørt av konflikt. […]

medlemsnytt

Nytt lokallag: Røros!

Vi gratulerer og ønsker Røros velkommen som nytt lokallag i NLLF. I tillegg gratulerer vi med et flott oppslag i lokalavisen. Dette er en god start på et nytt lokallag. I artikkelen uttaler leder i det nye lokallaget Hanne Rimala Herfjord at det er viktig for mennesker med de samme utfordringene å ar et felleskap […]

X