Skip to main content

Norsk lymfødem og lipødemforbund

HVA GJØR VI?

Vi utøver rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem og deres familier, og arbeider for at personer med lymfødem og lipødem får den samme muligheten til livskvalitet som andre. Les mer her.

FAQ lipødem og lymfødem

ALT DU ØNSKER Å VITE

Kan menn få lipødem eller lymfødem? Har fedme noe med dette å gjøre? Hvilke kreftdiagnoser kan gi senskader som lymfødem? Har du spørsmål om trening, kosthold eller annet? Her får du svaret.

Leter du etter fysioterapeut?

VI HAR FYSIOTERAPEUTLISTEN

Fysioterapeuter som skal jobbe med lymfødemikere bør ha lymfødemkompetanse. Det er ikke alle som har det. NLLF har eneste offisielle liste over fysioterapeuter som har denne kompetansen. Du finner den her!

medlemsnytt

Nye webinarer fra IbsenSykehuset

IbsenSykehuset er aktive. De har hatt stor suksess med sine webinarer og her følger listen over nye webinarere frem til sommeren. Du finner også direktelink til påmelding under hvert seminar her. Dato: Onsdag 24.04.2024Tid: kl 19 – 20Appetittregulering – lett for noen men vanskelig for andreAppetitt regulering er Noen har sikkert kjent på følelsen av […]

Lymfødem

Brosjyremateriell til Vardesentrene

NLLF har jobbet for å ferdigstille eget brosjyremateriell til Vardesentre i Norge. På den Internasjonale lymfødemdagen 6. mars er brosjyrene klar for utsending. Samtlige Vardesentre er kontaktet og har bestilt brosjyrer. Vardesenteret er en gratis møteplass for alle som er rammet av kreft og det er seks operative Vardesentre som samarbeider med de største sykehusene […]

medlemsnytt

Ringerike hedret Kari Danielsen

Onsdag 21. februar avholdt NLLF avd. Ringerike sitt årsmøte. I en hyggelig atmosfære ble årsmøte avholdt, før leder Line Delbeck reise seg og slo på glasset. Hun ønsket å hedre styremedlem Kari Danielsen som nå er avtroppende etter hele 26 års styrearbeid i NLLF avd Ringerike.  Kari Danielsen var også med å startet opp forbundet […]

medlemsnytt

NLLF på besøk på Stortinget

Leder Elin Madsen sammen med redaktør Niels Høegh traff høyres Sandra Bruflot for en hyggelig samtale om kvinnehelse, lipødemdiagnose og den politisk fremdriften av dette. I tillegg ble også Lymfødem, både for menn og kvinner, et tema. Sanda Bruflot leder Høyres kvinneforum, sitter i Helse- og omsorgskomiteen og er både oppdatert og interessert i begge […]

Lipødem

Lipødem i VG

VG har i dag en artikkel med fokus på urettferdighet og forskjeller i Helse-Norge. Bakom ligger diagnosen lipødem. Artikkelen er et foreløpig resultat av bl.a. godt arbeide hos NLLF. Viktig med et konstant fokus og press for å nå igjennom med våre krav. Klikk her for å lese artikkelen i VG.

medlemsnytt

Oppgrader til familiemedlemskap!

25 kroner årlig er prisøkningen for medlemsskap i NLLF fra nyttår. Altså fra 350 kroner årlig til 375. Dette er første prisøkning siden 2015. Medlemsprisen for NLLF Ung, alle under 26 år, er uendret og blir stående på 200 kroner.  Familiemedlemsskap blir lagt om. Hittil har prisen for husstandsmedlem vært 100 kroner for ektefelle eller […]

medlemsnytt

Ibsensykehusene utvider webinarserien sin

Webinarserien til Ibsensykehusene om lipødem holder frem første mandag i måneden også i 2024. Det har vært stor pågang og mange deltagere. Nytt er at Ibsensykehusene i 2024 utvider med webinarer også på onsdager, da med flere spennende tema. Her er listen over første halvdel i 2024.Onsdag 3 januar kl 19:00 – 19:45Sliter du med […]

medlemsnytt

Tilbud til nye medlemmer etter 1. november!

Er du ikke medlem i NLLF, men vurderer å bli det? I så fall er det lurt å melde seg inn nå mens vi har høsttilbud! Klikk deg inn på BLI MEDLEM på forsiden vår https://www.nllf.no Der legger du inn all informasjon og betaler på direkten, så vil summen du betaler dekke resten av dette året […]

medlemsnytt

Høringsinnspill fra Norsk lymfødem og lipødemforbund

Høring: Statsbudsjettet 2024 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) Diagnosekode for lipødem må implementeres og Lymfødem må få et klart fokusVårt innspill er delt mellom våre to diagnoser: Diagnosekod for lipødem må implementeres i Norge nåLipødem er en smertefull, og livsbegrensende, kronisk sykdom som ofte har blitt forvekslet med fedme. Diagnosekode vil være en anerkjennelse […]

Lipødem

Verdenskongressen i Potsdam er startet

Verdenskongressen om Lipedema arrangeres hadde som mål å samle et bredt spekter av helsepersonell, inkludert lymfologer, plastikkirurger, angiologer, flebologer, ernæringsfysiologer, hudleger, fysioterapeuter, bariatriske og metabolske spesialister og radiologer samt representanter for pasientforeninger fra hele verden. Fra Norge er både NLLF, Lymfeposten, Haraldsplass, kostholdsprosjektet til Siren Nymo, Stefan Emmes og Ibsensykehusene representert.    Onsdag startet dagen […]

Vi støtter NLLF og Lymfeposten

Logo Plastikkirurgisk Institutt As
Logo Medi
Logo Klinikk Trondheim
Logo Askin
Logo Jobst
Logo AlfaCare