OM NLLF

NLLF – Norsk lymfødem- og lipødemforbund

Norsk Lymfødemforening ble stiftet 28. oktober 1986 som en landsomfattende interesseorganisasjon, og ble bygget opp av lokale lymfødemforeninger over hele landet. På Landsmøtet i 2017 ble det vedtatt å inkludere lipødem og skifte navn til Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF). NLLF har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem og deres familier. Foreningen arbeider for at personer med lymfødem/liødem skal få best mulig livskvalitet. Foreningen søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av dette til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene.
Norsk lymfødem- og lipødemforbund tar forbehold om alt innhold på disse sidene.

Hva gjør vi?

Vi utgir Lymfeposten, NLLFs medlemsblad.
Utkommer ut fire ganger i året – med reportasjer og artikler, tips og gode råd, leserinnlegg og informasjon, samt annonser med relevant produktinformasjon.

Oversikt over Fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling.

En oversikt oppdateres jevnlig av Norsk Lymfødemforening. Her kan du finne fram til en behandler i ditt nærområde. Den komplette listen publiseres i Lymfeposten en gang i året.  Se også oversikten over de av fysioterapeutene som har sagt ja å være med på NLLFs nettside.

Vi etablerer lokale lymfødemforeninger.

De finnes i Vest-Finnmark, Lofoten, Vesterålen, Rana, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sunnmøre, Hordaland, Haugesund, Stavanger, Telemark, Aust-Agder, Vestfold, Buskerud, Ringerike, Oslo/Akershus og Østfold.
Her kan du møte likesinnede, delta på informasjonsmøter og være med i et fellesskap.

Behandlingsopphold

Vi arrangerer behandlingsopphold både lokalt og sentralt med egne fysioterapeuter med lymfødembehandlingskompetanse.

Sentralstyret

Dette er sentralstyret i NLLF

Leder: Heidi Rosander
Tlf 917 98 273‬

Nestleder: Ann-Katrin Schimmele
Tlf 47159194

Økonomi: Per-Arne Olufsen
Tlf 915 11 313

Styremedlem: Elin Madsen
Tlf.: 977 40 531

Styremedlem 2: Tove L. Barosen
Tlf 901 19 046

Styremedlem 3: Karen Christine Borsholm
Tlf 404 85 723

Varamedlem: Per Strand
Tlf 481 50 713

Varamedlem 2: Hilde Melhus
Tlf 454 62 609

Lokallag

AUST-AGDER

e-post: austagder@nllf.no
Leder: Helga Larsen,
helga-l2@online.no,
tlf.: 37 01 28 30/942 76 801,
adr.: Rykeneveien 429, 4824 Bjorbekk
Nestleder: Sven A. Sørensen
Sekretær/Kasserer: Alf Walter Larsen
Styremedlem: Liv Reiersølmoen
Styremedlem: Kjell Anton Larsen
Varamedlem: Olav Reiersølmoen

HAUGESUND

Leder: Sonja Christine Aubert,
lymfoedem.haugesund.leder@gmail.com,
tlf.: 930 88 105, adr: Austmannavegen 9 C, 5537 Haugesund
Økonomiansvarlig: Gudrun Valen Simonsen
Varamedlem: Eldbjørg Tveit Katla

BUSKERUD

Kontaktperson: Kari Danielsen,
danielsen.kari@gmail.com,
tlf.: 32 13 25 15/419 24 886,
adr.: Loveien 22, 3514 Hønefoss

HÅLOGALAND

Leder: Olga-Marie Bekkelund,
olg-bekk@online.no, tlf.: 901 11 040,
adr.: Laskenveien 9, 9475 Borkenes
Økonomiansvarlig: Monica Samuelsen
Styremedlem: Britt Jacobsen
Varamedlem: Evelyn Kristiansen

HORDALAND

Leder: Karen Borsholm
karen.borsholm@gmail.com
tlf.: 404 85 723
adr.: Øvsttunvegen 24b, 5223 Nesttun
Kasserer: Birthe Hopland
Styremedlem: Jane Sigvathsen
Styremedlem: Gerd Sviggum
Varamedlem: Elin Kvalheim
Varamedlem: Elin Madsen

OPPLAND

oppland@nllf.no
Leder: Aina Haug Kløvrud,
a-m-kloe@online.no, tlf: 452 97 382,
adr: Einavegen 1885, 2843 Eina
Sekretær: Wenche Gregersen
Kasserer: Marit Ødegaard
Styremedlem: Nina Kjølen
Styremedlem: Liv Marit Førde Gran
Varamedlem: Rachel Engevold

LOFOTEN

Leder: Vivian Stensvik,
per.olufsen@live.no, tlf: 938 32 504,
adr: Misværveien 2, 8312 Henningsvær
Styremedlem: Solfrid Lindberg Håkonsen
Styremedlem: Liselotte Henriksen
Kasserer: Per-Arne Olufsen
Varamedlem: Marit Nilsen

RANA

Leder: Liv Seljeli,
seljemo7@gmail.com
Nestleder: Sylvi Orø Mikkelsen
Sekretær: Sissel Jensen Bygdås
Kasserer: Undis M Pedersen
Styremedlem: Tanja Andersen

OSLO/AKERSHUS

oslo_akershus@nllf.no
Leder: Arnhild Moheim,
oslo_akershus@nllf.no, tlf: 901 42 556,
adr: Rugdeveien 49 B, 2069 Jessheim
Styremedlem: Karin Aakermann
Styremedlem: Unni Andreassen
Styremedlem: Linda Skogstrand Johansen
Styremedlem: Eva Tufte
Varamedlem: Torunn Ekornholmen
Varamedlem: Heidi Severinsen

STAVANGER

stavanger@nllf.no
Leder: Elisabeth Ianke Mørkeseth,
elisam@online.no, tlf: 480 75 521,
adr: Tarjodd Bondesvei 11, 4032 Stavanger
Styremedlem: Tone Margrete Johnsen
Styremedlem: Mariell Klungtveit
Styremedlem: Gerd Lise Kahrs Knutsen
Varamedlem: Linda Solito de Solis

RINGERIKE

Leder: Bente Krogstad,
ringerike.lymfodemforening@gmail.com,
tlf: 482 63 636, adr: Harehaugveien 1
3514 Hønefoss
Styremedlem: Trude Skarheim Karlsen
Styremedlem: Marit Fagerås
Varamedlem: Kari Danielsen
Varamedlem: Kari Elton

SØR-HELGELAND

sh.lymf@gmail.com
Leder: Merete Skauvik,
merete.skauvik@outlook.com tlf: 952 43 450
adr; Nordøyveien 11, 8909 Brønnoysund
Kasserer: Merete Walla
Styremedlem: Liv Livsentusiast
Styremedlem: Karin Trøan
Varamedlem: Eva Beate Olsen

SUNNMØRE

sunnmore@nllf.no
Leder: Reidun Vinje,
r.vinje66@gmail.com,
tlf: 416 68 619, adr: 6052 Giske
Nestleder: Cathrin Myhre Hansen
Kasserer: Torunn Absalonsen
Styremedlem: Unn Asta Nilsen
Styremedlem: Gunn Grimstad Molnes
Styremedlem: Evy Walderhaug

TROMS

Leder: Sissel Maivor Walle,
simawa123@gmail.com, tlf: 452 34 691
adr: Kirkemogata 27, 9360 Bardu
Økonomiansvarlig: Tove Hanssen
Sekretær: Venke Anita Pettersen
Varamedlem: Mona Lisa Andersen

SØR-TRØNDELAG

Leder: Ann Sofie Anthonsen
ann.sofie.per.ivar@hotmail.com, tlf: 994 26 136
adr: Volløyvegen 7, 7327 Svorkmo
Kasserer: Karianne Weiby Koller
Sekretær: May Enger
Styremedlem: Ann-Kristin Vikan
Styremedlem: Kari Enger
Varamedlem: Ann Sofie Anthonsen

ØSTFOLD

ostfold@nllf.no
Leder: Gunn Leiro, sleiro@online.no,
tlf: 901 03 042, adr: Skogliveien 58,
1712 Grålum
Styremedlem: Nina Malm Omberg
Styremedlem: Anbjørg Løkke
Styremedlem: Charlotte Stenberg Halvorsen
Styremedlem: Åse Dahlstrøm
Varamedlem: Liv Agnes Berg

VEST-FINNMARK

Leder: Laila Olaussen,
loalta@online.no, tilf: 90 90 49 70
adr: Sønnvismoen 55, 9517 Alta
Kasserer/sekretær: Bjørg Kristensen
Styremedlem: Kjersti B. Jakobsen
Styremedlem: Kariann Hætta
Varamedlem: Tone Elisabeth Poulsen

VESTFOLD

Leder: Claire Buer,
clairebuer23@gmail.com,
tlf: 47617745,
adr: Årøyveien 23b 3135 Torød
Kasserer: Mona Wike
Styremedlem: Gunn Helen Holte
Styremedlem: Catrine Johnsen Hasselbakken
Styremedlem: Charlotte Espe Kirsebom
Styremedlem: Monica Tournaire-Nordbye

NORD-TRØNDELAG

nordtrondelag@nllf.no
Leder: Berit Anne Tanem,
beritannes@hotmail.com,
adr: Måssåbergvn. 23, 7710 Sparbu
Nestleder: Bente Hammer
Kasserer: Thorvald S. Lyngstad
Styremedlem: Bodil Austli
Styremedlem: Liv Hanem
Styremedlem: Tone K. Andersen

VESTERÅLEN

vesteralen@nllf.no
Leder: Oddveig Bjørlo Mikalsen,
oddvei-m@online.no, tlf: 481 16 552,
adr: Tjønnvollveien 6, 8404 Sortland
Kasserer: Christina Sotlien Svendsen
Sekretær: Ingrid Knoph
Styremedlem: Eva Kjønø Johansen
Varamedlem: Marit Lamark Kvammen
Varamedlem: Gunnar Rognstad

Vedtekter

Sentrale og lokale vedtekter

Her finner du de siste oppdaterte sentrale og lokale vedtekter.
Sist vedtatt på landsmøte 14. april 2018

Lymfeposten medieinformasjon

Fakta om Lymfeposten:

• Riksdekkende distribusjon
• Lojale lesere: 90 % liker magasinets nye­ format
• Utgis fire ganger i året
• Reportasjer, artikler, fagstoff, tips og gode råd
8000 lesere fordelt over hele landet

Medieinformasjon:

NLLFS blad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og fagstoff samt annonser med relevant produktinformasjon.
Lymfødem og lipødem er diagnoser som er vanskelig å stille og folk kan gå i årevis med dette uten å være klar over det. Lymfepostens oppgave er å informere/oppdatere fastleger, fysioterapeuter, helsepersjonell samt andre relevante grupper. Ved å ligge lett tilgjengelig hos disse, når man en stor gruppe pasienter på venterommene.
Opplaget er økende, med et opplag i dag på 2500 eks og i snitt 9500 lesere. Lymfeposten har i tillegg en bred distribusjon til ulike fag­miljøer innenfor rehabilitering og helse:
• fysioterapeuter
• ergoterapeuter
• fastlegesentere
• ansatte ved Hjelpemiddel­ tjenesten/­sentralene
• ledere for hjemmesykepleie og hjemmetjeneste
• NAV ansatte
• ansatte ved rehabsentrene
• riks­ og lokalpolitikere, journalister og jurister.
• samt resten av de 10-15.000 mennesker med Lymfødem og Lipødem i Norge i dag.
Annonseansvarlig er Per Amble, epost: per@styrk.no eller tlf: 990 08 009

Teknisk informasjon:

Bladformat: 210 x 297 (A4 format)
Satsflate: 180 x 257 – Antall spalter: 3
Spaltebredde: 57 – Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja – Fil-format: PDF.
Materiell skal leveres pr. e-post.

Likepersonsordning

Norsk Lymfødemforening har en likepersonsordning.
Samtlige likepersoner har gjennomgått kurs for likepersoner og underskrevet sin taushetsavtale med NLF. Du kan derfor være trygg på at om du snakker med en likeperson vil det du sier ikke blir andre til del.
Likepersonenen kan du snakke med når det er behov for det. De vil bidra med egne og foreningens erfaringer og hjelpe så langt det er mulig.
Dette er kanskje mest aktuelt for deg som nettopp har fått diagnosen lymfødem (sekundært etter operasjon eller lignende, eller primært – dvs medfødt). Også for deg som har hatt lymfødem i mange år, kan en samtale kanskje bringe med seg noe nytt og nyttig.
Likepersontelefonen betjenes av likepersonene på skift. Vær klar over at det ikke nødvendigvis passer likepersonen å snakke i telefon akkurat idet du ringer – men legg igjen en beskjed/telefonnummer og likemannen ringer tilbake! Det er sikkert.

Ring oss på telefon: 69 87 75 55

Likepersonsskjema

Rapport over likepersonsaktivitet

Type aktivitet (Sett kryss)

Ansvarlig likeperson:Ansvarlig kursleder:Antall deltakere/Oppsøkende aktiviteter

Dato og kl slett start:


Dato og kl slett slutt:


Bestilling av materiell

NLLF har plakater og brosjyrer du kan bestille. Noe kan du laste ned herfra og kopiere selv, og noen kan du bestille direkte fra kontoret. Her er en oversikt:

Brosjyrer om lymfødem og lipødem. Dette er enkle 4-sidere i A5 størrelse som kan bestilles fra kontoret. Ring Edita på tlf 23054577 eller send henne en e-post ved å trykke HER.


 

10 ting jeg vil at…. Små hendige plakater som kan trykkes opp eller forstørres opp etter nedlasting for å legges ut hos fastlege, apotek eller fysioterapeuter. Disse laster du ned og printer enklest selv. De er ennå ikke trykket opp, men er dette et ønske så gi tilbakemelding. Klikk på bildet for å se en større utgave.  Last ned plakat 1   Last ned plakat 2   Last ned plakat 3


 

Plakater til å henge opp. Her er en plakatserie i A4 størrelse som er fin til å henge opp på sykehus eller hos fysioterapeut. Disse laster du ned og printer enklest selv. De er ennå ikke trykket opp, men er dette et ønske så gi tilbakemelding.Klikk på bildet for å se en større utgave. Last ned plakat 4   Last ned plakat 5


 

Menn og lymfødem. En informativ brosjyre for alle, både fastleger, fysioterapeuter og andre. Her kan du lese deg opp på dette temaet. Ring Edita på tlf 23054577 eller send henne en e-post ved å trykke HER. .   Ønsker du å laste ned brosjyren elektronisk gjør du det HER.


 

  

Jubileumsnål. Det er fortsat en god del merker til salgs. Det ble produsert i forbindelse med 25-års jubileet og designet av gullsmed Bjørn Winberg hos firma Arne Nordlie AS i Oslo. Diameteren er 35 mm og det kan også brukes om anheng (som vist på bildet). Pris kr 440,-. Ring Edita på tlf 23054577 eller send henne en e-post ved å trykke HER.