Finn en fysioterapeut nær deg

Fysioterapeuter med spesialkompetanse i KFL (komplett fysikalsk lymfødembehandling), oppdatert pr 1. januar 2019. For å komme med på oversikten må fysioterapeuten være aktiv. De som ikke svarer på henvendelse om oppdatering blir fjernet. Det er opp til den enkelte fysioterapeut som har denne etterutdanningen, om de ønsker å stå på listen eller ikke. Listen er under utvikling og vil bli mer utfyllende etterhvert.

wdt_ID Navn Institusjon Gateadresse Poststed Telefonnummer Epost-adresse
1 Aalke Dimmendaal Badet helsesenter Helgelandsmoen Næringspark, Gomnesveien 760 Hønefoss 48247119 aalke.dimmendaal@yahoo.no
2 Aina Hollekim Lekven SIV, Klinikk Fysikalsk medisin og rehab. Kysthospitalet Stavern Postboks 2168 Tønsberg 33134079 aina.lekven@siv.no
3 Aline Voetelink Flølo Klinikk for helhetsterapi Jernbanegaten 18-20 Askim 91715613 aline@flolo.no
4 Amund Leiren Arna Fysikalske Institutt Gotevollen 7 Indre Arna 92854887 amund.leiren@epost.kvam.no
5 Andrea Isabella Becher OK Klinikken Valkyriegaten 8 Oslo 23213800 mail@okklinikken.no
6 Andrea Rosemarie Trunz Aure Sjukeheim Aure 71647553 andrea.rosemarie.trunz@aure.kommune.no
7 Anicken Smith Huun Stensnes Fysioterapi Rosenkrantzgt. 3 Bergen 55316220 a.s.huun@online.no
8 Anine Vigeland Olimb Kajalund Fysikalske Institutt Sollerudveien 35 Oslo 93845456 anine.vigeland@gmail.com
9 Anita Borgvang Romerike Fysioterapi Dampsagveien 2E Lillestrøm 63897083 anita@romerike-fysioterapi.no
10 Anita Bratli Godthaab Helse og Rehabilitering Gamle Ringeriksvei 148 Bekkestua 48272583 anitaraynerb@hotmail.com
Navn Institusjon Gateadresse Poststed Telefonnummer Epost-adresse