Våre sponsorer

JOBST_Logo_knutteliten

Legemiddel som stimulerer lymfekarvekst er testet mot lymfødem

Fra Akademiska Sjukhuset har vi motatt denne pressemeldingen: Flytt av lymfkörtlar, så kallad lymfkörteltrans...

Les mer

Mye presse i anledning lyfødemdagen 6. mars

NLLF er godt fornøyd med omtale som er spredt rundt i forskjellige aviser og blogger i anledning Lymfødemdagen 6....

Les mer

Olga Marie Bekkelund til minne

Det var med stor sorg Norsk Lymfødem – og Lipødemforbund mottok beskjeden om Olga Marie Bekkelunds bortgang....

Les mer